/
00:00

HLAVNÍ PARTNER

ZENTIVA

KONGRES SE Z DŮVODU AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ KONÁ ONLINE.
ÚČAST JE ZDARMA!
ÚVOD

Vážená paní, vážený pane,

hlavní město Praha si Vás dovoluje jménem radní Mgr. Mileny Johnové pozvat na kongres s názvem VÝZVY PRAŽSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ANEB METROPOLITNÍ ZDRAVOTNICKÝ KONGRES 2021, který se uskuteční ve dnech 8. – 9. 12. 2021 ONLINE A ZDARMA.

Cílem kongresu je vytvoření prostoru pro reflektování situace a sdílení zkušeností v péči o zdraví v Praze a celé metropolitní oblasti, tj. zahrnující Středočeský kraj. Specificky se chceme věnovat dopadům pandemie a využít výzvy odhalené pandemií pro zlepšení systému péče o zdraví.

Johnová
PROGRAM
 • Průchod pandemie Prahou
 • Co nám pandemie přinesla: odhalené výzvy a poučení
 • Workshopy:
  • Role praktických lékařů během pandemie
  • Dopady na duševní zdraví
  • Covid v pražských a středočeských nemocnicích: Jak se pandemie promítla do péče
 • Jak upevnit zdraví a odolnost obyvatel
 • Oborová a mezioborová spolupráce
 • Pacient v sociálně zdravotním pomezí

Po každém přednáškovém bloku bude následovat panelová diskuse.

PODROBNÝ PROGRAM

ŘEČNÍCI
 • MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
 • Mgr. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
 • Mgr. Martin Ježek, MBA, ředitel odboru zdravotnictví MHMP a koordinátor očkování
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky
 • MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
 • MUDr. Pavel Rusý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty OU, epidemiolog
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF, Univerzita Karlova
 • moderuje: Pavla Charvátová

a mnoho dalších.

VŠICHNI ŘEČNÍCI

 
ZZSHMP
PCC
Praha
ZZSSK
MZS
MNNP
MPP